Iveta Akeldama

Pakalpojumi: Līdzjūtības

Un atmiņas ziedēs ap viņu Baltas kā ābeles. /Ā. Elksne/ Izsakām līdzjūtību tuviniekiem Astrīdu Bulli mūžībā pavadot.

Basu Suiti