LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālais centrs (aptver bijušos Daugavpils, Preiļu, Ludzas, Krāslavas rajonus)

Reģioni : , , ,

Pakalpojumi: Ātrā palīdzība

Adrese: Siguldas iela 16a, Daugavpils, LV – 5404

Tālrunis: Neatliekamā medicīniskā palīdzības izsaukšana bijušā Daugavpils, Ludzas, Krāslavas, Preiļu rajonā: 03; 65428167; 112

Sekretariāta Tālrunis: 65476192

Fakss: 65476194

E-pasts: latgale@nmpd.gov.lv

Tīmekļa vietnes adrese: www.nmpd.gov.lv

 

Daugavpils rajons – Daugavpils, Ilūkstes novadi

Ludzas rajons – Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadi

Krāslavas rajons – Aglonas, Dagdas, Krāslavas novadi

Preiļu rajons – Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novadi