LR VM Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālais centrs (aptver bijušos Limbažu, Valmieras, Valkas, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Balvu rajonus)

Reģioni : , , , , , , ,

Pakalpojumi: Ātrā palīdzība

Adrese: Rīgas iela 47a, Valmiera, LV – 4201

Tālrunis: Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana bijušā Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Gulbenes rajonā: 03; 64233116; 112

Sekretariāta Tālrunis: 64233161

Fakss: 64231417

E-pasts: vidzeme@nmpd.gov.lv

Tīmekļa vietnes adrese: www.nmpd.gov.lv

 

Limbažu rajons – Alojas, Limbažu, Salacgrīvas novadi, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts

 

Valmieras rajons – Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Valmieras novads

 

Valkas rajons – Burtnieku, Smiltenes, Strenču, Valkas novadi

 

Alūksnes rajons – Alūksnes, Apes novadi

 

Gulbenes rajons – Gulbenes novads

 

           Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana bijušā Balvu rajonā: 03; 64522584; 112

Balvu rajons – Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas novadi

 

            Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana bijušā Madonas rajonā: 03; 64860443; 112

Madonas rajons – Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novadi

 

           Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana bijušā Cēsu rajonā: 03; 64122619; 112

Cēsu rajons – Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas novadi