Rīgas Sociālais dienests, Teritoriālais centrs „Bolderāja”

Reģioni :

Pakalpojumi: Sociālie dienesti

Adrese:Rīga, Dolomīta ielā 1a

Tālrunis: 67181478

E-pasts: www.ld.riga.lv

Saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2007. saistošajiem noteikumiem Nr. 84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” Rīgas dome nodrošina iedzīvotājiem:

Apbedīšanas pabalstu, kuru personas nāves gadījumā piešķir mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Sociālais dienests apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ls 300.

Lai saņemtu sociālos pabalstus un sociālos pakalpojumus, persona vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļas teritoriālajā centrā.

Konkrētāku informāciju ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055

Plašāka informācija par Rīgas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv